روز عرفه

روز عرفه

تعداد مشاهده : ۱۷۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

امام موسی صدر: با حرکت دایره‌ای برگرد کعبه وبا حرکت افقی میان صفا و مروه، امواج فردها وگروه‌ها درهم می‌آمیزند و وحدتی همگون و دارای آغاز و پایان وبا رفتار و حرکات همسان پدید می‌آورند.بدین ترتیب، کارگاه حج از فرد،گروه می‌سازد.

روز عرفه