برگزاری مراسم اعتکاف

برگزاری مراسم اعتکاف

تعداد مشاهده : ۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

 مراسم معنوی اعتکاف در دو مرکز اسلامی هامبورگ آلمان و پیتربرا انگلستان با همکاری اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا برگزار شد.

 

برگزاری مراسم اعتکاف