بازدید های علمی

بازدید های علمی

تعداد مشاهده : ۵۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

اعضای محترم اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

با سلام و احترام


بر اساس برنامه های تدوین شده در شورای مرکزی جامعه علمی اتحادیه و جهـت استفاده شما اعضاي محترم از فرصت هاي موجود براي يادگيري و آشنايي با مراكز علمي، موسسات، كارخانجات، آزمايشگاه هـا، نمايشگاه هـا و يا مراکز علمی ديگر كه در زمينه تخصصي شما وجود دارند، بدینوسیله به اطلاع می رساند که برنامه بازدید های علمی پیشنهادی شما از طرف جامعه علمی اتحادیه مورد حمایت قرار خواهد گرفت.


بازديدهـاي علمي شما اعضاي محترم ميتواند به صورت انفرادي و يا گروهـي (حداکثر 5 نفر)، در كشورهـا و مناطق مختلف و از مراكز متفاوتي باشد.


پیشنهادات می بایست کتبا از طرف شورای مرکزی انجمن شهرتان و با تایید دبیر انجمن، از طریق ایمیل (abdali_69@yahoo.com) برای شورای مرکزی جامعه علمی ارسال گردد. ارائه موارد زیر به صورت شفاف و موردی در متن پیشنهاد الزامی خواهد بود و درخواست هایی که موارد زیر را نداشته باشند بررسی نخواهند شد:


1. توضیح کوتاه در خصوص مورد بازدید شامل: تاریخچه، خدمات، حوزه های تحقیقاتی و ...
2. ضرورت انجام بازدید


همچنین ارائه گزارش و عکس پس از بازدید نیز الزامی خواهد بود. گزارش می تواند کوتاه و در بردارنده مهمترین برداشت های شرکت کنندگان باشد.

با توجه به محدودیت های موجود در تعداد بازدیدها اولویت با بازدیدهایی خواهد بود که زودتر به شورای مرکزی جامعه علمی ارسال گردد.

 

با تشكر و احترام
شورای مرکزی جامعه علمی

بازدید های علمی