انتشار سومین شماره نشریه علمی باور

انتشار سومین شماره نشریه علمی باور

تعداد مشاهده : ۱۷۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

به نام خدا

 

احتراما به اطلاع اعضای محترم اتحادیه انجامن های اسلامی دانشجویان در اروپا می رساند، سومین شماره نشریه علمی باور منتشر گردیده است.

 

مشاهده نسخه آنلاین شماره سوم نشریه باور

انتشار سومین شماره نشریه علمی باور