از «رهیافت های اقتصادی اسلام» چه می‌دانیم؟

از «رهیافت های اقتصادی اسلام» چه می‌دانیم؟

تعداد مشاهده : ۱۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

آغاز دوره‌‌ تابستانی سیر مطالعاتی با محوریت کتاب‌ «رهیافت های اقتصادی اسلام» و با حضور و راهنمایی دکتر عادل پیغامی.

از «رهیافت های اقتصادی اسلام» چه می‌دانیم؟