• ثبت نام مراسم معنوی اعتکاف 2017
  • فراخوان ثبت نام برای عضویت در کمیته های علمی تخصصی
  • انتشار سومین شماره نشریه علمی باور
  • پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به نشست 51 اتحادیه
  • بیانیه پایانی نشست 51
  • بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا بمناسبت روز قدس
  • بیانیه پایانی نشست پنجاه و سوم اتحادبه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا

اخبار انجمن