ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ابلاغ آیین نامه اداری مالی اتحادیه

رای دادن به این مورد
(0 رای)
منتشر شده در: اخبار اتحادیه

به نام خدا

دبیران محترم انجمن های اسلامی مناطق و شهرها
سلام علیکم


احتراما ضمن تبریک اعیاد گذشته و پیش روی، به استحضار میرساند که آیین نامه اداری مالی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا پس از ماه ها گفت و گو و بررسی و کسب نظرات اساتید فن و پیشینیان محترم عضو اتحادیه نهایی شده و به پیوست به حضور مبارکتان ارسال می گردد.
بدیهی است این آیین نامه از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و شورای مرکزی اتحادیه نیز توقع همکاری کامل دبیران محترم را در این راستا دارد.
به منظور توصیف اهداف گنجانده شده در این آیین نامه و همچنین توضیح راهکارهای لازم جهت تسریع در روند اجرای این آیین نامه، شورای مرکزی اتحادیه متعاقبا جلساتی را بطور مجازی برگزار خواهد کرد که حضور شما بزرگواران در این جلسات مزید امتنان خواهد بود.
لطفا به پیشگفتار این آیین نامه در ذیل توجه بفرمایید.


با احترامات فائقه
دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا
رضا رمضان نژاد قادیبسمه تعالی


ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ قریب به نیم قرن از ﺗﺎﺳﯿﺲ اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و وﺿﻊ اساسنامه و مرامنامه مربوطه و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ روز اﻓﺰون انجمن های عضو و تعداد اعضای محترم اتحادیه، و نیز تنوع وﻇﺎﯾﻒ و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎد مقدس، مدیریت و اداره اﻣﻮر انجمن ها، ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و در ﺳﺮ ﻟﻮﺣﻪ آن ﺳﯿﺴﺘﻢ اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در اروپا نهاد دانشجویی مستقلی است که مبتنی بر اساسنامه و مرامنامه آن تکالیف و تعهداتی را برای دانشجویان عضو مقرر کرده است. وسعت جغرافیایی این تشکل دانشجویی، تعدد اعضاء و تنوع وظایف و خدمات آن که در طول نیم قرن گذشته شکل گرفته است، با عنایت به تجربیات فراوان سالهای گذشته، ضرورت ایجاد بایگانی مکاتبات و  سیستم اداری مالی متناسب با یک تشکل دانشجویی با پرهیز از مضرات روشهای دیوانسالاری را بیش از هر زمان دیگری بدیهی می سازد.
بنابراین شورای مرکزی اتحادیه اﻗﺪام ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اداری و ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ انجمن های اسلامی دانشجویان عضو  اتحادیه کرده است. انجمن هایی ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺑﯿﺶ از 60 شهر در سراسر اروپا فعالانه در راستای اهداف اتحادیه بصورت داوطلبانه فعالیت می کنند. اﻫﻢ اهداف این طرح ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ از اﻣﻮال و داراﯾﯽ ﻫﺎی اتحادیه و ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﻬﺎست ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ تمامی اعضاء بوده و لازم است نظام مند و مستند در امور مربوط به فعالیتها هزینه گردد. از سوی دیگر ضرورت ایجاد بایگانی دائمی که مستندات فعالیتهای دانشجویان برای بهره گیری آیندگان از خدمات بی شائبه همه اعضاء این تشکل دانشجویی است نیز از اهداف دیگر این طرح می باشد. لذا ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ اداری- ﻣﺎﻟﯽ انجمن ها مبتنی بر اختیارات شورای مرکزی مقرر در اساسنامه و مسئولیت دبیر اتحادیه در نظارت اداری و مالی امور اتحادیه و انجمنها در راستای اهداف مذکور تدوین شده است و پس از ابلاغ، اﺟﺮای آن ضروری ﺧﻮاﻫﺪ بود.

 

 

مشاهده 805 مرتبه