انجمن اسلامی دانشجویان در آلمانانجمن اسلامی دانشجویان در انگلستانانجمن اسلامی دانشجویان در فرانسه
انجمن اسلامی دانشجویان در مسکوانجمن های اسلامی دانشجویان در بلژیکانجمن های اسلامی در ایرلند

ورود به پورتال شورای مرکزی اتحادیهنماینده ولی فقیه در امور دانشجویان اروپاانجمن های اسلامی عضو در اتحادیه